Vælg den rette software til overholdelse af lov om tidsregistrering

Et billede fra et kontor. Det bliver lovpligtigt at foretage tidsregistrering på danske arbejdspladser. Forstå den nye lov for tidsregistrering

Fra 1. juli gælder de nye lovkrav om tidsregistrering på arbejdspladser i Danmark. Kravene er indført for at beskytte medarbejdernes rettigheder ved at sikre korrekt overholdelse af arbejdstid og hviletider. Der er en vis fleksibilitet i valget af software til tidsregistrering, men også en del faste krav. Fx skal systemerne kunne opbevare data i mindst fem år.

Den rette software til tidsregistrering

God software til tidsregistrering gør det muligt for virksomheder at overholde de nye regler uden at pålægge sig selv eller medarbejderne større administrative byrder. Mange systemer kan tilpasses virksomhedens specifikke behov, såsom forskellige medarbejdertyper og arbejdstider. Dermed sikres det, at alle aspekter af arbejdstiden registreres præcist, korrekt og, ikke mindst, effektivt.

Enkelt og effektiv tidsregistrering

Uni-tel og Totalview tilbyder systemer, der både er enkle og nemme at implementere og bruge. Brugervenlighed er afgørende, da stort set alle medarbejdere skal anvende systemerne dagligt. Uden et brugervenligt system stiger risikoen for mangelfuld eller ukorrekt registrering.

Unil-tel og Totalview tilbyder et enkelt system, som er superlet at gå til og nemt at implementere. Men vi har også valgt at gøre det muligt at integrere tidsregistrering i telefonsystemet. Mange medarbejder skal logge ind på deres telefoniplatform i forvejen, og processen lettes betydeligt, når det kan gøres samme sted. Det reducerer behovet for flere logins og mindsker risikoen for fejl og forglemmelser.

App til tidsregistrering

En app til tidsregistrering tilføjer et ekstra lag af bekvemmelighed og effektivitet. Både for virksomheder, der ønsker en helt enkel tidsregistrering og for steder og medarbejdere, der måske i forvejen kan have gavn af at registrere ting som kørsel, udlæg, konsulenttimer hos bestemt kunder og andre relevante aktiviteter direkte fra deres smartphones. Dermed er det ekstra nyttigt for medarbejdere, der arbejder ude i felten eller ofte skifter arbejdssted. Det gælder dog generelt, at appen fra Uni-tel og Totalview er brugervenlig og fleksibel og et godt valg for alle typer virksomheder.

Sikkerhed i dansk datacenter

Det giver næsten sig selv, at datasikkerhed ikke er til at komme udenom. Uni-tel og Totalview tilbyder en cloudbaseret løsning, hvor alle data opbevares i et dansk datacenter. Dermed sikres høj datasikkerhed og beskyttelse af medarbejdernes oplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler.

Baggrunden for den nye lov om tidsregistrering

Den spanske fagforening CCOO vandt i 2019, en sag ved EU’s domstol. D anklagede Deutsche Bank for at krænke EU’s arbejdsdirektiv, og med afgørelsen fastslog EU, at alle medarbejdere i medlemslandene skal sikres mulighed for at håndhæve deres ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.

Afgørelsen har nu fået stor betydning for Danmark, da danske virksomheder fremover er forpligtede til at registrere alle medarbejderes arbejdstid. Tidsregistreringen skal, som det fremgår af lovteksten, være objektiv og pålidelig. Afgørelsen fastslog også, at virksomheder har ansvar for at sikre gennemsigtighed i et tilgængeligt system, så myndighederne altid kan foretage inspektioner.

Med de rette værktøjer og systemer på plads kan virksomheder sikre, at de lever op til de nye lovkrav på en effektiv og problemfri måde, samtidig med at de beskytter deres medarbejderes rettigheder.