Hvordan kan jeg blive bedre til jobinterviews?

Forberedelse

Før et jobinterview er det vigtigt at sætte sig ind i virksomheden og stillingen, man søger. Det kan være en god idé at undersøge virksomhedens mission, værdier og seneste nyheder, så man kan tale om, hvordan man passer ind i virksomheden og kan bidrage til dens mål. Det kan også være en god idé at forberede sig på ofte stillede spørgsmål i jobinterviews, så man er forberedt på at svare på dem. Det er også vigtigt at overveje, hvad man gerne vil kommunikere til arbejdsgiveren og hvordan man gerne vil fremstille sig selv. Man kan også øve sig i at præsentere sig selv og sin erfaring og kompetencer kort og præcist.

På dagen

Det er vigtigt at være på tid til et jobinterview og at fremstå professionelt og velklædt. Det kan også være en god idé at tage nogle eksempler med fra ens erfaring, så man nemt kan illustrere sine kompetencer og erfaringer. Det er vigtigt at lytte aktivt til spørgsmålene, der bliver stillet, og at give konkrete og relevante svar. Det kan også være en god idé at stille spørgsmål til arbejdsgiveren om stillingen og virksomheden, da det viser interesse og engagement. Endelig er det vigtigt at være ærlig og åben i sit svar, at have et positivt attitude og være sig selv i interviewet.

Efter endt interview

Uanset hvordan det går til selve interviewet er det yderst vigtigt at du beder om feedback. Nogle gange får man jobbet, andre gange får man det ikke. Fælles for begge er at man i langt de fleste tilfælde lægger meget blod, sved og tåre i at forberede sig til dem og øve sig på opgaver man bliver stillet. Hvis ikke du får jobbet, så husk at spørge hvad du kan gøre bedre til næste gang. På den måde kan du vende situationen til en fordel, og samtidig vise overfor dem hvor tilpasselig og engageret du er i stillingen. Få meget mere at vide om dette emne til konferencecentre, møder eller andre former for fremlæggelser.